Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
23/04/18

Đàn ông sợ gì và thích gì, bạn gái mình biết không?
read more (356 words)   |    View Printable Version  Contributed by: phuochung  |  Views: 37.354
Saigon Times
Truyện-TiếuLâm

Thật trùng hợp
read more (1.168 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 30.579
...
Truyện-TiếuLâm

Câu chuyện của cô Châu cùng cậu Chương.
read more (949 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 34.370
Lê C. Thiêm
Truyện-TiếuLâm

Vợ Ơi Là Vợ
read more (297 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 52.736
Anonymous..
Truyện-TiếuLâm

Chồng 'Ơi' Là Chồng
read more (308 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 31.555
Anonymous ...
Truyện-TiếuLâm

Chuyện Viết Bắt Ðầu Toàn Bằng Chữ T
read more (2.126 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 26.297
tieulamhoivantraophung
Truyện-TiếuLâm