Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
19/11/17

Đàn ông sợ gì và thích gì, bạn gái mình biết không?
read more (356 words)   |    View Printable Version  Contributed by: phuochung  |  Views: 37.188
Saigon Times
Truyện-TiếuLâm

Thật trùng hợp
read more (1.168 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 30.405
...
Truyện-TiếuLâm

Câu chuyện của cô Châu cùng cậu Chương.
read more (949 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 34.126
Lê C. Thiêm
Truyện-TiếuLâm

Vợ Ơi Là Vợ
read more (297 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 52.536
Anonymous..
Truyện-TiếuLâm

Chồng 'Ơi' Là Chồng
read more (308 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 31.428
Anonymous ...
Truyện-TiếuLâm

Chuyện Viết Bắt Ðầu Toàn Bằng Chữ T
read more (2.126 words)   |    View Printable Version  Contributed by: Admin  |  Views: 26.154
tieulamhoivantraophung
Truyện-TiếuLâm