Viet Nam Network

Welcome to VN.NET
23/04/18

Am Duong Lich

Đọc cách sách cổ sử của Việt Nam, ngày tháng trong đó ghi theo âm lịch, đôi khi người đọc có nhu cầu cần tra cứu, kiểm chứng các hiện tượng như nhật thực, nguyệt thực, tiết khí, v.v... Các hiện tượng trong quá khứ này đều đã được ghi chú và tính toán theo dương lịch và có thể tìm thấy nhiều nơi trên Internet như tại US Naval Observatory.

Khi biết rõ ngày âm lịch và ngày dương lịch tương ứng, ta có thể truy tìm được nhiều bí ẩn trong lịch sử, v.v... Như thắc mắc về Đồ cổ Hội An là một thí dụ điển hình trong việc dùng biến cố nhật thực để xác định niên đại của đồ cổ.

Nhận thức được sự chuyển đổi dương lịch sang âm lịch là một điều cần thiết, chúng tôi xin giới thiệu với quý bạn, nhu liệu "Âm Lịch Việt Nam", được anh Hồ Ngọc Đức thực hiện:

Your browser does not support Java applets.

Ghi chú:
- Xem Ho Ngoc Duc's Vietnamese lunar calendar để biết rõ thêm chi tiết.

Last Updated 27/09/08|130.359 Hits View Printable Version